Asociația Culturală ”Alexandru Fărcaș”

alexandru farcas
Alexandru Fărcaș – bust aflat în foaierul Studioului de Concerte al Academiei Naționale de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca
Autor: Vlad Berte

Prezentarea asociaţiei

Asociaţia culturală „Alexandru Fărcaş” (ACAF) s-a născut sub forma unui salut omagial către una dintre cele mai marcante personalităţi din lumea culturală clujeană ale ultimelor decenii, baritonul Alexandru Fărcaş. Solist de operă cu o valoroasă carieră, pedagog, Rector al Academiei Naţionale de Muzică „Gh. Dima” şi Manager al Operei Naţionale Române, membru fondator al unor fundaţii culturale importante din Cluj-Napoca dar şi al unor fundații din străinătate, a fost onorat cu distincţia prezidențială în grad de cavaler pentru merite deosebite, în anul 2002.

Asociaţia este formată din discipoli ai dânsului, artişti consacraţi şi dedicaţi scenei lirice clujene, activi şi în sfera pedagogică în calitate de cadre didactice la Academia de Muzică „Gh. Dima” şi la Liceul de Muzică „S. Toduţă”: Lect. Univ. Dr. Geani Brad – bariton, Conf. Univ. Dr. Ina Hudea – regizor, Prof. Anca Mona Mariaş – compozitoare și dirijoare a Corului de Copii Junior Vip, Basul Petru Burcă, solist al Operei Naţionale Române Cluj. Aceştia şi-au propus să ducă mai departe moştenirea şi obiectivele plasate de Maestrul Alexandru Fărcaş în timpul vieţii sale, care includ:

 • promovarea culturii muzicale de înaltă ţinută
 • programe educative adresate tinerilor elevi şi studenţi
 • descoperirea şi lansarea de tinere talente din sfera muzicii vocale
 • parteneriate cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate
 • organizarea de manifestări culturale (Concursul „Alexandru Fărcaș”, Festivalul „Alexandru Fărcaș”, workshop-uri, conferinţe, recitaluri)

Deşi Clujul este un oraş cu tradiţie și istorie în sfera muzicii lirice, nu s-a reușit încă formarea unui câmp studențesc-competiţional care să încununeze rezultatele de excepţie prin vizibilitate, promovare şi susţinere financiară.

Asociaţia vine în întâmpinarea acestei nevoi prin organizarea Concursului de Canto pentru studenţi, sub egida Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima”. Competiţia urmăreşte creşterea vizibilității artiştilor aflaţi la început de drum, cunoaşterea eficientă și productivă a concurenţei de pe piaţa spectacolului liric, schimburi de experienţe și de bune practici pentru instituţiile de învăţămant superior de profil din Romania şi nu numai.

Ediţia pilot a Concursului ”Alexandru Fărcaș” s-a desfăşurat cu regim intern în perioada 14-21 Ianuarie la Cluj în cadrul Academiei de Muzică şi a avut o participare de 30 studenţi (75% din cei eligibili) din care 11 au fost premiaţi.

Scopul și obiectivele asociației

Scopurile Asociaţiei sunt culturale, muzical-artistice, instructiv-educative, asociația propunându-și să promoveze muzica clasică și să mențină viu în memoria publicului numele maestrului Alexandru Fărcaş.

În realizarea scopurilor sale, Asociaţia urmăreşte obiectivele:
 • a. Organizarea de manifestări muzicale, de concursuri și de  festivaluri;
 • b. Încurajarea, dezvoltarea și revigorarea mișcării muzical-artistice și operistice  pe plan local, național și internațional;
 • c. Pregătirea unui program de acţiuni culturale și asigurarea colectării fondurilor necesare pentru organizarea, realizarea şi promovarea acţiunilor culturale;
 • d. Organizarea de turnee în ţară şi străinătate, în cadrul cărora vor fi prezentate producţii ale Asociației;
 • e. Organizarea și desfășurarea de Master-Class-uri pentru perpetuarea și descifrarea limbajului muzical artistic;
 • f. Descoperirea, lansarea și promovarea de tinere talente din țară și străinătate;
 • g. Acordarea de burse și alte facilităţi privind instruirea/educația tinerilor talentaţi în domeniul muzical precum și a altor categorii de persoane vizate de asociație; 
 • h. Invitarea unor personalități artistice din țară și din străinătate, pentru a ține prelegeri, ateliere, workshop-uri, mese rotunde sau concerte sau pentru a participa în juriu, în cadrul programelor Asociației; atragerea în rândurile Asociației a unor personalități artistice care să sprijine asociația în activitățile sale;
 • i. Organizarea de evenimente (artistice, culturale, networking etc.) cu scop de promovare a asociației și strângere de fonduri pentru susținerea activității asociației;
 • j. Colaborarea cu alte asociații și/sau fundații din țară și/sau străinătate, cu scop asemănător sau similar; Asociația poate fi membră în alte organizații cu scop similar sau asemănător, din țară sau străinătate; asocierea nu va afecta personalitatea juridică și nici activitățile proprii asociației; Asociaţia colaborează şi asigură colaborarea cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice sau altele), pentru realizarea scopului Asociaţiei; 
 • k. Organizarea, coordonarea şi sprijinirea de programe educative pentru tineri, menite să contribuie la promovarea culturii muzicale;
 • l. Organizarea și participarea la reuniuni culturale (seminarii, simpozioane, ateliere, conferinţe, colocvii, expoziții, întâlniri, dezbateri, formări, cursuri) și alte manifestări dedicate unor subiecte care derivă din scopurile și activitățile Asociaţiei  și pe teme de interes ale asociației;
 • m. Organizarea şi desfăşurarea unei reţele de susţinători constanţi ai activităţilor Asociaţiei;
 • n. Colaborarea cu mass-media  pentru promovarea acţiunilor culturale;
 • o. Editarea, tipărirea, înregistrarea, distribuirea şi/sau vânzarea de materiale audio-vizuale cu conţinut muzical;
 • p. Elaborarea şi implementarea unei strategii pentru realizarea scopului Asociaţiei; 
 • q. Întocmirea unor proiecte de finanțare în vederea obținerii de fonduri destinate îndeplinirii scopurilor Asociației;
 • r. Realizarea / menținerea / distribuirea de materiale informative și de identitate ale Asociației: distribuirea de materiale de reclamă ale Asociației (cărți de vizită, autocolante, fluturași, pliante, calendare, insigne, ecusoane, fanioane, felicitări etc);
 • s. Acțiuni și activități de marketing și management  legate de activitățile economice (aducătoare de venit) ale Asociației, necesare după natura activității în cauză; 
 • t. Acțiuni și activități necesare funcționării interne curente a Asociației (activități financiar-contabile, de secretariat, comunicații, relații interne și externe publice, redactare a publicațiilor, colectarea cotizațiilor și a altor taxe (de înscriere la concursuri și alte manifestări), scrierea de proiecte și înaintarea de cereri de finanțare/sponsorizare, organizarea de evenimente diverse de procurare de fonduri și de alte activități menite să asigure veniturile necesare Asociației;
 • u. Organizarea oricărei activități care contribuie la îndeplinirea scopului Asociaţiei.

Președinte: Geani Brad

Vicepreședinte: Ina Hudea

Director executiv: Petre Burcă

Expert contabil: Mirabela Florea