Audiții & Masterclass

Organizăm periodic audiții destinate artiștilor lirici, absolvenți de instituții academice de profil.